airinos0.jpgairinos1.jpgairinos2.jpgairinos3.jpgairinos4.jpgairinos5.jpgairinos6.jpgairinos7.jpg

Clase 01 Pandereta (Postura)

Colocación da pandereita

Man dereita e Man esquerda

 

Video: